با توجه به اینکه بسیاری از ویژگی های مبل خوب وابستگی زیادی به سلیقه و شرایط جسمانی افراد استفاده کننده از آن دارد در زیر به ویژگی های را عنوان کرده ایم که تقریبا برای تمامی افراد شرایط آسایش و راحتی را فراهم میآورد .
ارتفاع پشتی یک مبل خوب باید بگونه ای باشد که شانه ها و قسمتی از گردن را پوشش دهد ، قسمت پشتی یک میل استاندارد باید بتواند گودی کمر را پر کند .
ارتفاع مبل از سطح زمین باید به گونه ای باشد که پاها نه چندان کشیده و نه خم شوند .
چنانچه رویه مبل از چرم تهیه شده باشد ، باید از سطحی ناصاف جهت جلوگیری از تعریق برخوردار باشد .
قسمتهای مختلف مبل باید نرمی استانداردی داشته باشند به گونه ای که نه آنچنان سفت باشند که باعث برهم زدن آرامش شوند و نه آنچنان نرم که قسمتهای چوبی مبل لمس شوند .
وزن مبل یکی از ویژگی هاییست که باید به آن توجه شود . مبلمان منزل باید از وزن سبکی برخوردار باشند و حمل آن به سادگی میسر باشد .
خلل و فرج : در هنگام تعمیرات به کرات شاهد بوده ایم که اشیایی نظیر انگشتر،گردنبند، کیف پول و …. در از طریق بخشهای از مبل در داخل مبل نفوذ کرده اند ، به گونه ای که پیدا کردن آن توسط افراد خانه امکان پذیر نبوده است .
پارچه مبل باید رنگی داشته باشد که کثیف بودن سطح مبل را به راحتی آشکار نکند .
هنگام خرید یک مبل حتما آن را امتحان کنید و زمانی حدود 10 دقیقه بر روی مبل بنشینید و پس از بلند شدن ببینید که آیا فرو رفتگی مبل به سرعت ناپدید میشود یا خیر . مبل خوب باید بتواند به سرعت به وضعیت قبلی خود برگردد.
دسته های مبل را امتحان کنید .
پارچه مبل باید کشیده باشد . از خرید مبل هایی با رویه شل و بدون کیفیت خود داری کنید .
فنر های یک مبل خوب نه احساس میشوند و نه سر و صدا ایجا میکنند .