آرشیو ماهانه: می 2016

آشنایی چوب شفاف

transwood

از چوب به عنوان یکی از بنیادی ترین مواد در ساخت و ساز انواع سازه ها و وسایل استفاده می شود زیرا این ماده طبیعی استحکام، انعطاف نسبی و زیبایی قابل توجهی داشته و در عین حل قیمت چندان زیادی نیز ندارد. با این حال برای به دست آوردن چوب با هدف توسعه ساخت و …

|مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ – سازه های چوبی

مهندسی صنایع چوب

مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ – سازه های چوبی دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تهران – انقلاب اسلامی آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردکان – شهید بهشتی آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ساری آموزشکده فنی و حرفه ای پسران علی آباد کتول دانشکده فنی و حرفه ای …