امروزه دستگاه ها در تمامی تخصص ها و رشته های مختلف رو  به پیشرفت می باشد ، در رشته و تخصص صنایع چوب و کاغذ (سازه های چوبی)نیز پیشرفت چشمگیری را مشاهده می کنیم و با استفاده از این امکانات و دستگاه های پیشرفته کیفیت و استاندارد قابل توجهی را در زمینه های مختلف کار با چوب نظار گر می باشیم ،که در این مقاله به دستگاه کات « دستگاه برش صفحات مرکب و صفحات فشرده چوبی با ابعاد و استاندارد های مختلف و تایین شده در اختیار ما قرار دارد» که یکی از دستگاه های نیمه اتومات در صنایع چوب می باشد.

 

cropped-PDF-wood-paper.png دانلود فایل کامل مقاله