همه‌ی ما به‌طور حتم تجربه بریدن دستمان توسط لبه‌های تیز کاغذ را داریم و میدانیم که لبه‌های کاغذ به دلیل نازکی به راحتیم یتواند پوست دست را پاره و ایجاد خونریزی و سوزش کند، همین موضوع برای یک شخص جالب بوده و دست به یک ایده جالب شده است.

آقای جان هاش یکی از کاربران بسیار فعال در وب‌سایت یوتیوب تصمیم گرفته است تا از میزان تیزی و توانایی برش کاغذ را به چالش بکشد. از این رو اقدام به جایگزینی تیغه فلزی اره اتوماتیک با یک تیغه کاغذی کرده است. در ابتدا آقای هاش تصور می‌کرد که با اولین برخورد هر شیئی با تیغه، کاغذ متلاشی و پاره شود، اما باکمال ناباوری متوجه شد که این تیغه به‌راحتی تیکه‌های کاغذ و مقوا را برش می‌دهد، درنهایت این شخص کنجکاو تصمیم می‌گیرد این تیغه جدید را با تیکه‌های چوب آزمایش کند که بازهم اثری از پارگی کاغذ مشاهده نشد و به‌راحتی چوب‌ها برش داده می‌شدند.