آرشیو ماهانه: دسامبر 2016

فراورده های چوبی جنگل| Wood forest products

w

فراورده های چوبی جنگل الوار و گرده بینه نوار چوبی دیواره (batten)، تیر (سازه) (beam)، تیر بلند و قطور سقفی (bresssumer)، تیر خمیده (cruck)، تیرساندویچی فلزدار (flitch beam)، کف پوش (flooring)، تیرچه (joist)، تیر زیر سقفی (lath)، پروفیل (molding)، دیوارپوش (panelling)، تیر کشتی (plank)، قاب دیواری (wall plate)، ستون یا تیرک (post)، چوب خرپا (purlin)، …

انواع تخته هاي چوبی | (چوبی و فراورده های چوبی)

(board(WOOD-PAPER.IR

(W.B.P) wood based panels گروه نو تخته ها (M.D.F)medium density fiber board تخته فیبر با وزن مخصوص متوسط (H.D.F) high density fiber board تخته فیبر با وزن مخصوص بالا (Com.Ply) combination ply wood تخته چند لایی تركیبی Block boar(B.B) تخته چوب ردیفی Brett schict holz (B.S.H) تخته ردیفی Insulation bord(L.B) تخته فیبر عایق Hard fiber …