دسته: سلولز

کربوکسی متیل سلولز | Carboxymethyl cellulose

02 سپتامبر. 2016

کربوکسی متیل سلولز | Carboxymethyl cellulose

کربوکسی متیل سلولز (Carboxymethyl cellulose) یا (‍CMC) از مشتقات سلولز است .این ماده از استخلاف شدن گروه‌های کربوکسی متیل (-CH۲-COOH) بجای برخی از گروه‌های هیدروکسیل […]

Read more