چسب های مصنوعی

چسب اوره فرمالدئید

w

چسب اوره فرمالدئید(uf) چسب اوره فرمالدئید به رنگ سفید مایل به کرم است و غالبا به صورت مایه و یا پودر به بازار عرضه می شود،چنانچه این چسب را به صورت مایع تهیه نمودید در دمای معمولی به مدت 3ماه می توانید از این چسب استفاده کنید اما اگر این چسب را پودری تهیه کنید …