معرفی

صنعت چوب متنوع ترین رشته کاری

wood-paper

رشته ها و زیر رشته های چوب و شاخه های وابسته به آن مشاغل متعددی را به خود جذب کرده ، به طوری که می توان به ۴۶۰ رشته کاری آن را تفکیک کرد. تحقیقات در ایران نشان می دهد بیش از ۶۵هزار نوع تولید در زمینه های مختلف ، از ساخت لنج گرفته تا …

|مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ – سازه های چوبی

مهندسی صنایع چوب

مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ – سازه های چوبی دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تهران – انقلاب اسلامی آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردکان – شهید بهشتی آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره دو ساری آموزشکده فنی و حرفه ای پسران علی آباد کتول دانشکده فنی و حرفه ای …