دسته: عکس

11/02/2016
آشنایی با اتصالات چوبی

آشنایی با برخی از اتصالات چوبی که در رشته صنایع چوب کاربرد زیادی دارند همچنین،این اتصالات در سازه های چوبی بسیاری مانند : مبلمان ،جعبه […]

Read more