انواع کاغذ چاپ

آشنایی با انواع |کاغذ چاپ

w

آشنایی با انواع کاغذ چاپ در این مطلب با انواع مختلف کاغذ آشنا خواهید شد ، در صنعت چاپ کاغذ ههای مختلفی برای چاپ وجود دارد که با آنها آشنا خواهید شد. کاغذ غیر اسیدی         کاغذ بدون اسید، کاغذ با پ هاش (PH) 7 و بالاتر است. عمر این کاغذ در مقایسه با کاغذ …