دسته‌بندی نشده

فراورده های چوبی جنگل| Wood forest products

w

فراورده های چوبی جنگل الوار و گرده بینه نوار چوبی دیواره (batten)، تیر (سازه) (beam)، تیر بلند و قطور سقفی (bresssumer)، تیر خمیده (cruck)، تیرساندویچی فلزدار (flitch beam)، کف پوش (flooring)، تیرچه (joist)، تیر زیر سقفی (lath)، پروفیل (molding)، دیوارپوش (panelling)، تیر کشتی (plank)، قاب دیواری (wall plate)، ستون یا تیرک (post)، چوب خرپا (purlin)، …

تشریح و نمایش | مقاطع چوب

%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9-%da%86%d9%88%d8%a8

تشریح و نمایش مقاطع چوب بصورت 3 بعدی | Describe and display sections of wood ساختار چوب چوب دارای ساختار هر سونایکسانی می باشد. ویژگی هرسو نایکسانی خواص راستایی چوب که به علت قرار گرفتن بافت های مختلف آن در جهت های متفاوت پدید می آید. 90برخی از این بافت ها نظیر آوند ها والیاف …

|چوب چیست؟

w

تعریف چوب از دیدگاههای مختلف اکثر افراد چوب را به عنوان یک ماده جامد و اشتغال زا می دانند،اما تعاریف علمی آن را نمی دانند. تعريف چوب بسته به اينكه اين ماده را در چه قسمتي بخواهيم مورد استفاده قرار دهيم فرق مي كند که چوب از دیدگاه علوم مختلف دارای تعاریف گوناگونی می باشد،که …

اصول حفاظت وبهداشت صنعتی|صنایع چوب و کاغذ|

P

1- ایمنی ، حفاظت و بهداشت فردی درکارخانجات و کارگاه های صنایع چوبی 2- تجهیزات ایمنی ، حفاظتی و بهداشت عمومی 3- تجهیزات ایمنی و حفاظتی ماشین آلات مورد استفاده 4- شرایط محیط کار 5- امداد و نجات دانلود متن کامل