دسته: ال وی ال (LVL)

|تخته های (LVL)

26 دسامبر. 2015

|تخته های (LVL)

تخته های LVL تعریف: لایه های چوبی که به صورت موازی و آجری شکل روی هم چسبیده و پرس میشوند. مهمترین کاربرد تخته LVL :برای […]

Read more