چوب

کنترل کیفیت چوب

چوب

–          کنترل مواد اولیه ورودی به واحد تولیدی –          کنترل محصول حین ساخت و فرآیند تولید –          کنترل و درجه بندی محصول ساخته شده مسئول کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی به عهده افراد خواهد بود که دارای تحصیلات لازم ( حداقل کارشناسی ) و تجربه کافی در رشته های تولیدی مربوطه باشند . در صورتیکه …

اشباع چیست و چوب اشباع شده چگونه چوبی است؟

w

اشباع چیست و چوب اشباع شده چگونه چوبی است؟ اشباع چوب در کلمه، به معنای تزریق یا نفوذ دادن مایع در چوب، تحت تاثیر فشار است. این کلمه که بعنوان غلط مصطلح در میان عوام و حتی خواص جا افتاده، همان تیمار چوب است که معادل واژه Treatment و یا در اصل Impregnation به کار …