دسته: چوب

کنترل کیفیت چوب

06 ژانویه. 2016

کنترل کیفیت چوب

–          کنترل مواد اولیه ورودی به واحد تولیدی –          کنترل محصول حین ساخت و فرآیند تولید –          کنترل و درجه بندی محصول ساخته شده مسئول […]

Read more