دسته: گونه های چوب

چوب راش

09 فوریه. 2016

چوب راش

تعریف این چوب به رنگ صورتی مایل به قهوه ای (گُلی روشن) و دارای دوک های ظریف(بارانک یا چشمک) و لکه های قهوه ای رنگ […]

Read more